Павло Глазовий «Батько оженився». Виконує Володимир Мішута — учасник Народного аматорського колективу «Театр мініатюр».
м. Обухів. Україна.
Художній керівник Сергій Кисельов.

Більше інформації про Театр мініатюр, досягнення учасників, репертуар для читців, матеріал для шкільних заходів та гуртків на http://my-ukraine.net/.

Больше информации о Театре миниатюр, фестивалях и победах, репертуар, мастер-класс для чтецов на http://my-ukraine.net/.

Pavlo Hlazovyj «My father married». Performed by Volodymyr Mishuta .
Volodymyr Mishuta — Amateur team member «Theatre miniatures»
Obukhiv. Ukraine.
Artistic Director Sergey Kiselev.