Степан Гриценко. "Молоде та раннє". Гумореска. Виконує Юлія Малежик

Юлія Малежик і Валерій Чегляєв на зйомках Талант-шоу "Хвилина на Першому"


Степан Гриценко. «Молоде та раннє». Гумореска. Виконує Юлія Малежик

Юлія Малежик — учасниця Народного аматорського колективу «Театр мініатюр».
м. Обухів. Україна.
Художній керівник Сергій Кисельов.

Юлія Малежик
— Лауреат І премії VI Всеукраїнського міжнаціонального фестивалю мистецтв «Українська родина – 2007» (м. Київ),
— Лауреат І премії I Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Академконцерт -2010» (м.Київ).

Stephen Gritsenko. «The young and early.» Humoreska. Performed by Julia Malezhik

Julia Malezhik — Amateur team member «Theatre miniatures»
Obukhiv. Ukraine.
Artistic Director Sergey Kiselev.

Julia Malezhik
— Prize laureate and VI All-Ukrainian international festival of arts «Ukrainian Family — 2007» (Kyiv),
— Award winner and I Ukrainian Festival of Arts Competition «Akademkontsert -2010» (Kiev).

Більше інформації про Театр мініатюр, досягнення учасників, репертуар для читців, матеріал для шкільних заходів та гуртків на http://my-ukraine.net/.

Больше информации о Театре миниатюр, фестивалях и победах, репертуар, мастер-класс для чтецов на http://my-ukraine.net/.